ضمانت خرید

گارانتی اصالت

لایسنس های خریداری شده از طریق این سایت قابلیت فعالسازی نسخه های اصلی آنتی ویروس از سایت اصلی و بروزرسانی مداوم آن در طول دوره خرید را دارا می باشد.
مدت زمان اعتبار لایسنس های خریداری شده یکساله از زمان فعالسازی ممکن است بین 350 تا 365 روز متغیر باشد.
در صورت تمایل آنتی ویروس به صورت رایگان بر روی سیستم شما از طریق اینترنت نصب و فعالسازی خواهد شد.
هرگونه مشکل در لایسنس توسط بخش پشتیبانی مرتفع خواهد شد.